บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับเยาวชนไทย

ติดต่อ

Carl Byoir & Associates

ดาวน์โหลด

19.21 MB

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย นำโดย มร. เอริค รูเก้ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย และ มร. คนุท โบลกแคร์ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เป็นตัวแทน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันมาตรฐานด้านการศึกษา งานวิจัย และแรงงานในอนาคตของประเทศไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท

ระยอง. บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย (BMT) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) เพื่อผสานการทำงานในด้านการศึกษา การวิจัย การสรรหาและแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมไปถึงโครงการความร่วมมืออื่น ๆ สำหรับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรอาชีวศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาในประเทศไทยด้วยการส่งมอบโอกาสในการฝึกงานให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรของบีเอ็มดับเบิลยู ทำงานร่วมกันในด้านงานวิจัย จัดการเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ที่ระยอง รวมทั้งจัดทำโครงการปรับและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานในอนาคตของประเทศไทย เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์

มร. เอริค รูเก้ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังจะช่วยบ่มเพาะอีโคซิสเต็มของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอนาคตของประเทศอีกด้วย ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เรามองเห็นความต้องการบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ในฐานะผู้นำในตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียม บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบุคลากรในประเทศ และตั้งเป้าที่จะยกระดับทักษะให้แก่นักเรียนไทย ผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้เข้าฝึกงาน การช่วยสนับสนุนด้านการทำงานวิจัย และการให้บุคลากรของบีเอ็มดับเบิลยูได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาของสถาบัน เราเชื่อว่าการลงทุนในภาคการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทย จะมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเติบโต รวมทั้งช่วยวางรากฐานให้แก่อนาคตของภาคยนตรกรรมของประเทศ”

ด้าน มร. คนุท โบลกแคร์ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ซึ่งนั่นทำให้เรามีเป้าหมายสำคัญร่วมกันในด้านการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศไทย เพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในอนาคต โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโชน์กับทั้งสองฝ่าย เพราะทำให้เราสามารถร่วมมือกันในด้านโครงการวิจัย การแบ่งปันองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนทั้งในแง่ของวิชาการและวัฒนธรรม ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยยกระดับภาคการศึกษาของประเทศไทย และถือเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเราที่มีให้กับประเทศไทยในด้านการร่วมพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยกำลังเติบโตทั้งในกลุ่มยานยนต์แบบ 4 ล้อและ 2 ล้อ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า” 

ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะทำงานร่วมกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย การสรรหาบุคลากร การแลกเปลี่ยนบุคลากร และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีศักยภาพ ได้เข้าฝึกงาน ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึงหนึ่งปี นอกจากนี้ยังจะช่วยสนับสนุนนักศึกษาของสถาบันในด้านต่าง ๆ ทั้งการทำงานวิจัยที่สถานปฏิบัติงานของบริษัท หัวข้อการวิจัย การเยี่ยมชมโรงงานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย สนับสนุนทั้งในด้านของบุคลากรบีเอ็มดับเบิลยูและทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะบุคคลากรของบีเอ็มดับเบิลยู พัฒนาทักษะ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง อำนวยความสะดวกการดำเนินโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มุ่งสนับสนุนโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาไทยทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความร่วมมือระหว่างบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อยกระดับการศึกษาในประเทศไทยด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญจากทางบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทย จากทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับการปรับและพัฒนาทักษะแรงงานในอนาคตของประเทศ ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในภาพรวม

รูปภาพเพิ่มเติม

มร. เอริค รูเก้ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มร. คนุท โบลกแคร์ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

BMW Group Thailand and Park Hyatt Bangkok redefine luxury travel with BMW i7_1
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมกับโรงแรมพาร์คไฮแอท กรุงเทพฯ ยกระดับประสบการณ์การเดินทางสไตล์ลักชูรี ด้วยบีเอ็มดับเบิลยู i7
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมมือกับโรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ยกระดับประสบการณ์บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อการเดินทางเหนือระดับด้วยบริการลีมูซีนสุดพรีเมียมกับรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู...
อ่านเพิ่มเติม
CHOICEISYOURS2024 (1)
7 องค์กรชั้นนำของไทย ร่วมผลักดันคอนเซ็ปต์เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยโครงการ CHOICEISYOURS ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม พร้อมแนะนำ บางจาก คอร์ปอเรชัน ในฐานะพาร์ทเนอร์ใหม่ และปรับโฉมรูปแบบการแข่งขันให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา เอสซีจี ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัล โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ พร้อมขยายความร่วมมือกับอีกหนึ่งพันธมิตร...
อ่านเพิ่มเติม
7Series with Oriental (6)
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จับมือโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูด้วยบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ในการมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูให้แก่แขกผู้เข้าพัก...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand Q1 2024 Performance
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ครองแชมป์ผู้นำตลาดกลุ่มรถยนต์พรีเมียมต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2567 ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย ด้วยการครองตำแหน่งผู้นำตลาดรถยนต์พรีเมียมของประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand received 14 Car & Bike of the Year 2024 awards
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในกลุ่มยานยนต์ระดับพรีเมียม กวาดรางวัลสองเวทีซ้อน คว้า 14 รางวัลจากเวทีCar & Bike of the Year 2024 ด้วยแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด พร้อมรับรางวัลบริษัทรถยนต์ขวัญใจมหาชนอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2023-2024
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ต่อยอดความแข็งแกร่งด้านการเป็นผู้นำความเป็นเลิศในกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ระดับพรีเมียมของประเทศไทย คว้า 14 รางวัลจากเวที Car...
อ่านเพิ่มเติม
MEDIA_20240301 Groundbreaking Ceremony_01 Group photo
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เดินหน้าสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เปิดตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง      
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เดินหน้าวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและความยั่งยืนครั้งสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ ด้วยการก่อสร้างโรงงานการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงในจังหวัดระยอง...
อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา